شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

نقد شفاهی فیلم های در حال اکران؛

«شعله ور» فیلمی کند، کشدار و تجربه ای کم فروغ در سینما و «تنگه ابوقریب» اثری دفاع مقدسی که در آن از دلاوری های رزمندگان اسلام تصویری شایسته وجود ندارد

شعله ور- تنگه ابوقریب

سینماپرس: جبار آذین منتقد و مدرس سینمای کشور همزمان با اکران ۲ فیلم سینمایی «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله و «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی گفت: «شعله ور» فیلمی کند، کشدار و تجربه ای کم فروغ در سینما است که نشانی از کارهای پیشین نعمت الله در آن دیده نمی شود و «تنگه ابوقریب» اثری دفاع مقدسی که در آن از دلاوری های رزمندگان اسلام تصویری شایسته وجود ندارد و اصولاً پرداختن به واقعه مهم تنگه ابوقریب که باید جزو رویدادهای اصلی فیلم به شمار می آمد در حاشیه قرار گرفته است و فیلمساز در مقیاسی کوچک و شتابزده به حماسه تنگه ابوقریب می پردازد.

این منتقد سینما در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: حمیدنعمت الله، توانایی های خوب هنری خود را با کارگردانی آثار سینمایی و تلویزیونی به اثبات رسانده و به عنوان سینماگری کاربلد و دارای نگرش های اجتماعی و انسانی قابلیت هایش را به نمایش گذاشته است؛ تنوع موضوعی فیلم هایش و حرکت درکل رو به جلو در کارگردانی، او را فیلمسازی قابل اعتنا، مستعد و موفق نشان می دهد. گرچه حرکت رو به جلوی این فیلمساز در سینما با زیگزاک  همراه بوده و آثارش از منظر توفیق اجتماعی در یک خط سیر نبوده اند ولی امتیازهای آشکار او در سینما، حمید نعمت الله را در کنار سینماگران مطرح کشور جای داده است.

وی ادامه داد: فیلم درحال اکران او «شعله ور» با آنکه به نوعی در امتداد نگرش اجتماعی و سینمایی او ساخته شده است، ولی از منظر ساختار هنری و سینمایی و پرداخت هنرمندانه فیلمنامه و پردازش شخصیت ها و مضمون و محتوا، بهترین فیلم سازنده اش را شکل نبخشیده است. ازهمین رو «شعله ور» یک اثر سینمایی درجه یک و کامل نیست، اما چون در بیان سینمایی حرف هایش، از سینما و بیان سینمایی دور نشده و برخی از مولفه های دیگر آثار فیلمساز را با خود به همراه دارد، در رده فیلم های متوسط قرار می گیرد.

آذین سپس با تأکید بر اینکه سوژه فیلم، ظرفیت پرداختن قوی داستانی و سینمایی را داشته اظهار داشت: ولی در مسیر تبدیل شدن به فیلمنامه و در ادامه، اجرای سینمایی با کاستی هایی در گسترش قابل باور موضوع اصلی و باورپذیری کاراکترهای خاکستری، به ویژه فرید شخصیت اصلی فیلم با بازی امین حیایی و گرفتن بازی های خوب ازبازیگران مواجه شده است. با آنکه حدود ۲۰ دقیقه از «شعله ور» برای نمایش عمومی کوتاه شده  است، اما به دلیل کند و کشدار بودن ذات و داستان پرداخت نشده فیلم و نوع تصویر سازی متناسب با آن و پرداخت کم حوصله سینمایی فیلمساز، این فیلم درحددیگر ساخته های نعمت الله استوار نمانده است.

وی در پایان نقد این اثر سینمایی متذکر شد: درواقع فیلم «شعله ور» از پختگی موضوعی و هنری لازم برخوردار نیست و مخاطب فیلم های  این سینماگر را راضی نمی کند. هرچند به علت وجود برخی صحنه سازی ها وقاب بندی های خوب وهمدلی  فیلمسازباگروهی ازمردم کشور و ارائه نمایی خوب ازسیستان و بلوچستان، «شعله ور» قابل احترام است اما برای جذب مخاطب، انتقال مناسب پیام های فیلم وتوفیق درگیشه چندان پربارنیست. حمیدنعمت الله نشان داده که می تواند فیلم های خوب وقوی و با محتوای اجتماعی و مخاطب پسند بسازد، با این همه این ویژگی ها در «شعله ور» کمتر نمود یافته است. «شعله ور» یک تجربه کم فروغ برای نعمت الله در سینما، ایجاد ارتباط بامخاطب و توفیق در گیشه است.

این مدرس سینمای کشور سپس به نقد فیلم جدید بهرام توکلی در ژانر دفاع مقدس پرداخت و اظهار داشت: در دوران بحران ها و غفلت های اجتماعی و سلطه مافیا بر سینما و اهمال و کجروی های نامدیران اشتباهی سینما و مغفول و مظلوم ماندن سینمای دفاع مقدس و همچنین قیچی شدن ارزش ها و آرمان های جامعه توسط سیاست و ثروت و فساد، فیلمی با محتوا درباره گوشه ای از رخدادهای دفاع مقدس و قهرمان ها و حماسه آفرین های جنگ تحمیلی ساخته شده است تا ادای دینی، گرچه کوچک درسپاس از دلاوری ها و رشادت های رزمندگان جبهه های دفاع حق در برابر باطل باشد.

وی ادامه داد: با آنکه در ۳ دهه اخیر به همت بعضی سینماگران متعهد و برخی سازمان ها و ارگان های ارزشی دغدغه مند، آثاری در ارتباط با دفاع مقدس تولید شده است اما در میان آن ها کمتر اثر شاخص، واقع نما، حرفه ای و استاندارد می توان یافت. اغلب این فیلم ها، آثاری متوسط و زیر متوسط بوده و به رغم مضامین و محتوای ارزشمند در تصویرسازی و انتقال سینمایی و جذاب رویدادها، شخصیت ها و حوادث و عوارض و تبعات دوران دفاع مقدس به توفیق شایسته دست نیافته اند و گاه به دلیل ضعف های مفرط در داستان سازی، چهره پردازی و پرداخت سینمایی، باعث دلزدگی مخاطب شده اند.

آذین ادامه داد: درچنین شرایطی یک فیلمساز به نسبت کاربلد سینما که در کارنامه سینمایی خود، کارگردانی فیلم های متنوع فرهنگی و اجتماعی و تجربی را به ثبت رسانده است، به سفارش وحمایت برخی ارگان های ارزشی، درخصوص یکی از رخداد های بزرگ و مهم دوران دفاع مقدس، فیلمی ساخته است به نام «تنگه ابوقریب» که  هم اکنون بر پرده سینماها جلوه می کند. بهرام توکلی، فیلمساز متخصص و متبحر آثار جنگی و دفاع مقدسی نیست و با آنکه این فیلم او، نشان هایی خوب از توجه به کاراکتر رزمندگان و حوادث ریز و درشت جبهه ها دارد و در پردازش و صحنه آرایی برخی رخدادها ناموفق نیست، ولی در کل در به تصویر کشیدن حماسه مقاومت و مقابله رزمندگان ایران و اسلام در «تنگه ابو قریب»، چندان به توفیق نرسیده است.
این منتقد سینما با تأکید بر اینکه مشکل بزرگ فیلم «تنگه ابوقریب»، به رغم نام فیلم که مخاطب را به تماشای واقعه ای بزرگ در تنگه ابوقریب، دعوت و ترغیب می کند، در حاشیه قرار گرفتن همین واقعه است اظهار داشت: واقعه تنگه به جای آنکه در مرکز رویدادهای فیلم قرارگیرد، درحاشیه قرار دارد. بیشترین زمان فیلم درخدمت نمایش آدم ها و ماجراهای فرعی کم اهمیت و ارائه نوعی سفر سخت و تراژیک برای رسیدن رزمندگان سالم و مجروح به تنگه و صف آرایی درمقابل دشمن متجاوز است و تنها در دقایق پایانی و در مقیاسی کوچک و شتابزده به حماسه تنگه ابوقریب می پردازد؛ صحنه وسکانسی کم جان که درنمایش ابعاد مختلف و بزرگ مقاومت و نبرد رزمندگان و عقب راندن دشمن موفق نیست.
وی خاطرنشان کرد: در واقع فیلمساز باید با گذر سریع تر ونه سطحی از روی رویدادهای فرعی، فیلم و مخاطب را به تنگه و مکان درگیری وهمدلی و همراهی تماشاگر باشخصیت های داستان می رساند که این اتفاق در این فیلم نیفتاده است و زمانی بیننده به تنگه می رسد که حوادث وگفت وشنودهای فرعی، او را خسته کرده است.
آذین در خاتمه افزود: صد البته لازم بوده که به وقایع و شخصیت ها در فیلم توجه شود اما نه تا این حد  و به شیوه افراط که مخاطب و فیلم و فیلمساز ازحماسه تنگه فاصله یابند. با این همه، «تنگه ابوقریب» درصحنه آرایی برخی رخدادها، معرفی چند شخصیت و فضا سازی به نسبت پذیرفتی جنگی، بازی گیری مقبول از یک، دو تن از بازیگران موفق بوده است. «تنگه ابوقریب»   علیرغم کاستی هایش، یک اثردفاع مقدسی درسینمای دفاع مقدس است.

نظرات

 • فراهانی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ - ۱۸:۰۴
  1 0
  تنگه ابوقریب فیلمی که بشکل احمقانه ای حیف شد!صحنه های چشمگیر فیلم تماشاگر را تشنه معنا و پیام این همه غوغا و شلوغی می کند و بالاخره در اوج این میل ، می شنود که رزمتده فیلم جواد عزتی حرفی کلیشه ای و دست پایین و بی رمق را که اصلا در شان دفاع مقدس ما نیست(و مثل جمله قصارهای تلگرام می ماند) را به زبان می آورد:جنگ هیچ برنده نداره برنده اسلحه فروشها هستند.... گزاره ای که اگر هم درست باشد محل آن این فیلم و این جنگ نیست. آیا شهدا امام جانبازان اسرا خانواده هایشان فقط بازی خوردگان اسلحه فروشها هستند؟آیا آنها بازنده اتد؟برنده نیستند؟این همان پاشنه آشیل موسسه ساده دل فرهنگی اوج است. سپردن کار به روشنفکرجماعت. نه کسی که در ته دل و عمق روحش معتقد است آنچه را که روح الله معتقد بود که شهدا به فوز عظیم و رستگاری ابدی رسیدند و برنده واقعی و ابدی آنها هستند.
  • بهنام ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ - ۱۴:۱۰
   0 0
   پس شما درست فیلم رو ندیدی در جایی از فیلم میگه ماجنگ نمیکنیم ما دفاع میکنیم و جلوی متجاوز رو میگیریم ولی در کل ایرادهایی وارده مثل همین که تماشاگر را تا پایان فیلم منتظر یک رویارویی و دفاع از تنگه ایی بصورت میدانی گذاشت و یا اینکه کل فیلم اینها در حرکت بودند تا برسند

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.