یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴

رفتن حیدریان از سازمان سینمایی قطعی شد/ گزینه های احتمالی ریاست سازمان

نشست خبری محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی

سینماپرس: با اعلام روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تبعیت از قانون منع به کارگیری بازنشستگان رفتن حیدریان از سازمان سینمایی قطعی شد.

به گزارش سینماپرس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد در حال حاضر ٤ تن از مدیران این وزارتخانه مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شوند که پیش از موعد مقرر، نسبت  به جایگزین شدن افراد جدید اقدام خواهد شد.

بنابراین به نظر می رسد طی روزهای آینده گزینه جایگزین برای محمدمهدی حیدریان به عنوان رئیس سازمان سینمایی اعلام خواهد شد.

حیدریان که تقریبا دو سال بر ریاست سازمان سینمایی تکیه زد، در دولت دوم اصلاحات نیز تنها دو سال معاونت سینمایی را بر عهده داشت.

گمانه زنی هایی از جانشینان رئیس سازمان سینمایی به گوش می رسد که می توان جدی ترین گزینه ها را در این زمینه ابراهیم داروغه زاده، محمود اربابی، سید مصطفی ابطحی و ... نام برد که هیچ کدام را نمی توان به عنوان گزینه ای دندان گیر در نظر گرفت.

سینمای امروز نیاز به مدیرانی دارد که تابع مدیران در سایه نباشند تا بتوانند از حقوق واقعی سینماگران دفاع کنند، مدیرانی که با سینما و سینماگران آشنا باشند و بتوانند در مقابل زیاده خواهان و شاه نشینان سینما مقاومت نمایند، موضوعی که با این گزینه ها بسیار دور از ذهن خواهد بود.

به نظر می رسد دولت دوازدهم همچنان نگاهی غیر استراتژیک به سینما دارد و ترجیح می دهد آن را در سایه نگاه دارد.