دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱

اعظم بروجردی:

در شرایط کرونایی خانه نشین شدیم

اعظم بروجردی

سینماپرس: اعظم بروجردی کارگردان تئاتر که از سال گذشته یکی دو نمایشنامه را برای اجرا آماده کرده بود، گفت: امسال شرایط تئاتر مناسب نیست و ترجیح میدهم کاری به صحنه نبرم.

به گزارش سینماپرس، اعظم بروجردی کارگردان تئاتر ضمن بیان این مطلب به فارس گفت: فعلا که مدتی است سفر هستم تصمیم داشتم یکی دو کار نمایشنامه را برای اجرا آماده کنم اما فعلا ترجیح میدهم این کار را برای امسال انجام ندهم، چرا که به دلیل شرایط کرونایی وضعیت نامشخص است.

وی در ادامه افزود: ترجیح میدهم برای اجرا در سال آینده خودم را آماده کنم و امسال را فعلا برای کار عملی رها کنم.

بروجردی که در این مدت نمایشنامه هایی را نگارش کرده است، گفت: ما هم در شرایط کرونایی خانه نشین شدیم و نمایشنماه های «زلیخا»، «پیراهن تو» و «امیر زاغی» را نوشته ام که قرار است انتشارات حوزه هنری آنها را به چاپ برساند.

وی همچنین گفت: پیش از این تصمیم داشتی در صورت تصویب بودجه کاری به صحنه ببرم که حال به نظرم می رسد کار جدید را برای سال آینده بگذارم.