انیمیشن بچه رئیس

کل اخبار:1

  • انیمیشن بچه رئیس ۱۳۹۶-۰۶-۲۵ ۰۹:۳۴

    نگاهی به انیمیشن بچه رئیس

    رقابتی میان فرزند انسان و توله سگ های بامزه/همزیستی سگ با انسان، خطری که نسل بشر را تهدید می کند!

    سینماپرس: مرجان الله دادیان/ موضوعی که در انیمیشن به طور جدی و منتقدانه مطرح می شود نقدیست که انیمیشن به جوامع غربی مطرح می نماید, که البته در سالیان اخیر سایه ای از آن را می توان در آینده ایران نیز تصور کرد، این موضوع که به فرزند گرفتن توله سگ ها به جای فرزند آوری گویی به تهدیدی برای ادامه نسل بشر تبدیل شده استراتژی فرهنگی غرب در این انیمیشن به حساب می آید.