بازی The Witcher

کل اخبار:1

  • بازی های دیجیتال ۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۱:۵۵

    چگونه بازی‌های دیجیتال میراث اساطیر را حفظ می‌کنند؟

    بازی های دیجیتال یا جادوی اساطیری

    سینماپرس: بازی به‌علت آنکه گیمر یا بازی‌کن را به کنش نسبت به پدیده‌های پیرامون شخصیت بازی وامی‌دارد و در مقام یک شخص حقیقی ولی در عالمی مجازی به تکاپو برای پیدا کردن حقیقت و رسیدن به هدف نقش آفرینی می‌کند، دارای تاثیر بسیار فزاینده‌ای در روح و جان بازی‌کن خواهد داشت و قطعا در فرایند باورسازی و معنابخشی به آنچه که هدف غایی بازی‌ساز و کمپانی‌های بازی‌سازی است موفق است.