حجت قاسم زاده اصل

کل اخبار:1

  • مزدآبادی-قاسم زاده اصل-فاطمی-بی دل-رمضانی-سیفی-صلح میرزایی ۱۳۹۵-۱۲-۳۰ ۰۳:۵۵

    انتظارات سینماگران از مسئولان در سال جدید - بخش اول

    از توزیع عادلانه بودجه و توجه به مفاهیم ارزشی و اخلاقی در آثار تا دوری از باندبازی و تأمین امنیت شغلی برای اهالی سینما

    سینماپرس: برخی از سینماگران کشور با انتقاد شدید از روند فعلی عملکرد مدیران سینمایی خواستار توزیع عادلانه بودجه و توجه به مفاهیم ارزشی و اخلاقی در آثار تولیدی سینما شدند و از سوی دیگر از مدیران سینمای کشور خواستند تا با دوری از باندبازی و توجه به فیلمسازان و تهیه کنندگانی که در حلقه دوستان شان قرار دارند کاری کنند که همه اهالی سینما بتوانند به صورت یکپارچه در سینمای ایران سهم داشته باشند؛ برخی دیگر از هنرمندان نیز خواستار تأمین امنیت شغلی برای تمامی اهالی سینما شدند.