دکتر ریچارد کاتم

کل اخبار:1

  • تَکرار تاریخ ۱۳۹۸-۰۵-۱۶ ۱۱:۲۱

    تِکرار یا تَکرار تاریخ (۱)

    نقش عمو سیبیلوهای خَیِر در پروژه‌های نفوذ

    سینماپرس: حوزه اقتصاد را قطعا می‌بایست به عنوان یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین حوزه‌های تاثیرگذار فردی و اجتماعی قلمداد نمود که در بهترین صورت ممکن می‌تواند به محفلی برای پیگیری پروژه نفوذ جریانی و شبکه‌ای در بستر یک جامعه مبدل گردد. موضوعی که به سرعت فرایند تغییر باورها را موجب شده و اسباب تغییر آرمان‌ها و همچنین تغییر نگاه‌ها و در نهایت تغییر سبک زندگی را برای فرد و اجتماع به همراه می‌آورد.