شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم فجر

کل اخبار:1

  • سیمای سینمای بنفش ۱۳۹۸-۰۷-۰۳ ۱۵:۲۶

    سیمای سینمای بنفش (۱۲)

    شورای سیاستگذاری تدبیری گُل و بلبلی برای انحراف افکار عمومی است!؟

    سینماپرس: تا دیر نشده باید چاره ای اندیشید و یا حتی بجای تشکیل شورای سیاستگذاری حول تعدای نام با کارنامه و عملکردی مشخص که قطعا فرجام امور را در مسیر از پیش نوشته شده ای توجیه خواهند ساخت و ... همت ویژه سازمان سینمایی را معطوف به نوعی طرح ریزی فوری برای عبور از شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب نمود.