صندلی سینما

  • سالن سینما ۱۳۹۶-۰۱-۳۰ ۱۳:۳۰

    چند سینما با چند صندلی در ایران فعال است؟

    سینماپرس: بر اساس گزارش‌های رسمی، تا سال ۹۲ بیش از ۳۱ میلیون نفر از جمعیت ایران به سینما دسترسی داشته‌اند و بیش از ۴۳ میلیون نفر از این دسترسی محروم بوده‌اند. این آمار، بر اساس جمعیت کشور و تعداد صندلی‌های سینماست.