صیانت فرهنگی

کل اخبار:1

  • ابتذال در سینما 1 ۱۳۹۷-۰۹-۲۱ ۱۱:۵۷

    ابتذال در سینمای ایران (۱)

    وقتی می خواهیم کَبک شویم و ابتذال را نبینیم!

    سینماپرس: اصالت گیشه و حاکمیت تفکر گیشه محورانه در مدیریت صنعت سینما، در کنار حضور افراد تاجر مسلک و شخصیت هایی که تنها نگاه صنعتی و هنری به سینما دارند و هرگونه ارزش گذاری در این عرصه را فاقد وجاهت می دانند، موجب خواهد شد تا ابتذال به عنوان بخش جدا ناپذیر از کسب گیشه و جلب نظر مخاطبان گسترده قرار گیرد.