محسن کمالی سروستانی

کل اخبار:1

  • محسن کمالی سروستانی ۱۳۹۸-۰۹-۲۰ ۱۴:۵۱

    برای دومین دوره؛

    جشنواره فیلم معماری، گرمابخش زمستان شیراز

    سینماپرس: معماری و سینما در سال‌های اخیر در گستره جهانی به هم پیوسته‌اند و جشنواره‌های فیلم معماری یا جشنواره‌های فیلم شهر و معماری را رقم زده‌اند.