گروه وایلداسترینگز

کل اخبار:1

  • اجرای بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر ۱۳۹۶-۱۰-۲۲ ۱۳:۲۵

    نگاهی به دو اجرای بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر

    همنشینی دو بستر موسیقایی یا آش شعله قلم‌کار؟!

    سینماپرس: گروه «وایلداسترینگز» از اسلونی و مهیار طریحی به گفته خودشان تنها ۵ ساعت با هم تمرین کرده بودند؛ حال سؤال قابل طرح این است آیا جشنواره موسیقی فجر محفلی برای تجربه‌گرایی گروه‌های خارجی نه چندان شناخته شده است؟