با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://www.cinemapress.ir/rss
RSS صفحه اصلی https://www.cinemapress.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
0 بتبلیغ صفحه اصلی - عمومی https://www.cinemapress.ir/rss/pl/60
تبلیغ سایر صفحات - عمومی https://www.cinemapress.ir/rss/pl/61
4 تبلیغ صفحه اصلی - ستون چپ https://www.cinemapress.ir/rss/pl/26
خبر عادی https://www.cinemapress.ir/rss/pl/14
تبلیغ ستون راست صفحه اول https://www.cinemapress.ir/rss/pl/34
تیتر2 صفحه اول https://www.cinemapress.ir/rss/pl/20
عناوین برگزیده https://www.cinemapress.ir/rss/pl/19
پربازدیدهای انیمیشن https://www.cinemapress.ir/rss/pl/100
پربازدیدهای تلویزیون https://www.cinemapress.ir/rss/pl/96
پربازدیدهای سینمای ایران https://www.cinemapress.ir/rss/pl/95
پربازدیدهای سینمای جهان https://www.cinemapress.ir/rss/pl/94
پربازدیدهای فیلم کوتاه https://www.cinemapress.ir/rss/pl/99
پربازدیدهای فیلم مستند https://www.cinemapress.ir/rss/pl/98
پربازدیدهای نمایش خانگی https://www.cinemapress.ir/rss/pl/97
پربازدیدهای هفت هنر https://www.cinemapress.ir/rss/pl/89
پیشخوان https://www.cinemapress.ir/rss/pl/25
یادداشت https://www.cinemapress.ir/rss/pl/6
نقد و تحلیل https://www.cinemapress.ir/rss/pl/5
سایر رسانه ها https://www.cinemapress.ir/rss/pl/82
گالری https://www.cinemapress.ir/rss/pl/7
RSS سرویس آدرس RSS
سینمای ایران https://www.cinemapress.ir/rss/tp/3
سینمای جهان https://www.cinemapress.ir/rss/tp/2
فیلم مستند https://www.cinemapress.ir/rss/tp/7
فیلم کوتاه https://www.cinemapress.ir/rss/tp/1533
نمایش خانگی https://www.cinemapress.ir/rss/tp/1527
انیمیشن و بازی https://www.cinemapress.ir/rss/tp/1531
تلویزیون https://www.cinemapress.ir/rss/tp/8
هفت هنر https://www.cinemapress.ir/rss/tp/9
چند رسانه ای https://www.cinemapress.ir/rss/tp/10