با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://cinemapress.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://cinemapress.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
0 تبلیغ صفحه اصلی - عمومی http://cinemapress.ir/rss/pl/60
تبلیغ سایر صفحات - عمومی http://cinemapress.ir/rss/pl/61
4 تبلیغ صفحه اصلی - ستون چپ http://cinemapress.ir/rss/pl/26
خبر عادی http://cinemapress.ir/rss/pl/14
تبلیغ ستون راست صفحه اول http://cinemapress.ir/rss/pl/34
تیتر2 صفحه اول http://cinemapress.ir/rss/pl/20
عناوین منتخب http://cinemapress.ir/rss/pl/19
پیشخوان http://cinemapress.ir/rss/pl/25
یادداشت http://cinemapress.ir/rss/pl/6
نقد و تحلیل http://cinemapress.ir/rss/pl/5
سایر رسانه ها http://cinemapress.ir/rss/pl/82
گالری http://cinemapress.ir/rss/pl/7
RSS سرویس آدرس RSS
سینمای ایران http://cinemapress.ir/rss/tp/3
سینمای جهان http://cinemapress.ir/rss/tp/2
فیلم مستند http://cinemapress.ir/rss/tp/7
فیلم کوتاه http://cinemapress.ir/rss/tp/1533
نمایش خانگی http://cinemapress.ir/rss/tp/1527
انیمیشن و بازی http://cinemapress.ir/rss/tp/1531
تلویزیون http://cinemapress.ir/rss/tp/8
هفت هنر http://cinemapress.ir/rss/tp/9
چند رسانه ای http://cinemapress.ir/rss/tp/10