• وقتی فرجام سعادت و شقاوت یک نسل بر پرده نقره ای سینما رقم می خورد

    سینما و کودکی (۸)

    وقتی فرجام سعادت و شقاوت یک نسل بر پرده نقره ای سینما رقم می خورد

    سینماپرس: دکتر فاطمه نوری راد/ به کودکانمان کمک کنیم تا از طریق فیلم‌ها آینده‌ای زیبا و درخشان و بدون بدبینی و سوتعبیرها بسازند و خوشبین باشند و البته این امر تناقضی با آگاه و هوشیار کردن کودک نسبت به پیرامونش ندارد. فیلمسازان ما کاری کنند که نظام هستی در چشم کودک زیبا باشد. البته گاهی فیلمنامه‌نویسان قوه خیال خودشان بیمار است و نمی‌توانند ادای خوشبینی را نیز دربیاورند؛ افراد بدگمان کسانی نیستند که بتوانند برای کودکان خوش‌بینی و شوق بیافرینند.