ششمین حراج ملی

کل اخبار:1

  • حراج ملی ۱۳۹۹-۰۵-۲۲ ۱۳:۴۹

    تعیین قیمت‌ آثار از ۸ تا ۸۰۰ میلیون تومان؛

    ششمین حراج ملی در سکوت خبری!

    سینماپرس: نمایشگاه ششمین حراج ملی، در سکوت کامل خبری از روز یکشنبه ۱۹ مردادماه آغاز به کار کرده است.