گالدر گازتلو-اوروتیا

کل اخبار:1

  • فیلم سینمایی پلتفرم ۱۳۹۹-۰۲-۰۲ ۰۷:۰۱

    پلتفرمی از ادا و اطوار؛

    خلق صحنه‌های شنیع و فجیع بدون پشتوانه در سینمای اسپانیا

    سینماپرس: این روزها فیلمی درگوشه و کنار جهان کرونایی سر و صدا به پا کرده به نام پلتفرم. فیلم اسپانیایی است و در بعضی محافل سینمایی هم مورد توجه واقع شده. این فیلم اما بواقع از یک ادا و اطوار شبه‌سینمایی فراتر نمی‌رود.