بابک خواجه پاشا

معرفی و اخبار مرتبط

 

بابک خواجه‌پاشا با فیلم در آغوش درخت یکی از جوانانی است که از آذربایجان غربی پا به عرصه فیلمسازی گذاشته است.

لیست اخبار مرتبط

کل اخبار:17