فیلم‌های زیر زمینی

کل اخبار:1

  • سالن سینما ۱۴۰۳-۰۱-۰۴ ۱۱:۱۲

    «ساسان سالور» در گفتگو با «سینماپرس» مطرح کرد:

    حضور فیلم‌های زیرزمینی در دنیا می‌تواند تأثیرات منفی برای سینمای کشورمان در پی داشته باشد

    سینماپرس: ساسان سالور تهیه کننده سینما در خصوص عملکرد شوراهای پروانه ساخت و نمایش در سال ۱۴۰۲ گفت: مگر ما مخاطب فرهیخته تر و آگاه تر نداریم که سینمای کمدی را رواج می دهیم؟ این نگاه مدیران ضربه مهلکی به سینما وارد می کند و به سینمای هنری آسیب می زند و در سینما دو دستگی ایجاد می کند. مدیران فقط بیلان می دهند و دنبال آمار فروش و گزارش اکران هستند. این است معنای سینما؟ اندیشه جایش در این سینما کجاست؟ چرا سینمای ما تهی شده از اندیشه؟