براندازی با سینی اُملت

کل اخبار:1

  • فتنه ۱۴۰۱-۰۷-۱۴ ۱۱:۰۷

    سخنی چند در باب «فتنه ژینا» (۳)

    شورش «فاحشه‌ها» نخستین برون‌داد اجتماعی «پروسه اَندَلُسیزاسیون»

    سینماپرس: بزرگترین ویژگی فتنه اخیر آن است که سطح تقابل و تعارض خود را به سرعت به اصل «اسلام» و «حاکمیت اسلامی» و «احکام شریعت» کشاند و در یک اشتباه راهبردی «فضای فتنه» را به یک فضای صاف و روشن و بدون غبار مبدل نمود. این اشتباه راهبردی را می‌توان بیش از هر چیز محصول «آمایش ناصحیح اجتماعی» و اشتباه محاسباتی سرویس‌های امنیتی غرب در پایش جامعه ایران و اعتماد به گزارش‌های تهیه شده توسط مشتی مُزدور و پروژه‌بگیر از فراوانی درصد  بی‌رغبتی جامعه ایران به «اسلام» و «حاکمیت اسلامی» قلمداد نمود.