شانزدهمین جشنوارۀ منطقه‌ای موسیقی نواحی ایران

کل اخبار:1

  • جشنواره موسیقی نواحی ایران ۱۴۰۲-۰۳-۱۰ ۱۱:۰۴

    برای دوره شانزدهم؛

    جشنواره منطقه‌ای «موسیقی نواحی ایران» فراخوان داد

    سینماپرس: فراخوان شانزدهمین جشنوارۀ منطقه‌ای موسیقی نواحی ایران پیرامون «تنوع‌ موسیقایی قومی بر اساس وحدت سنت‌های اقوام ایران» و بر پایۀ «خلاقیت‌های موسیقایی بااصالت» با امکان حضور انواع موسیقی آوازی و سازی اقوام در حوزۀ ایرانِ فرهنگی توسط انجمن موسیقی ایران منتشر شد.