کمیسیون ویژه بررسی برجام

کل اخبار:1

  • جک رایان (۲) ۱۳۹۷-۰۷-۱۱ ۱۱:۰۴

    تحلیلی بر سریال شِبه استراتژیک جک رایان (۲)

    مصوبان اف.‌ای.‌تی.‌اف (FATF) در نقش عَمله ی نِظام جک رایان

    سینماپرس: سریال جک رایان (Jack Ryan) را می بایست سریالی شبه استراتژیک قلمداد نمود که به صورتی ویژه دو خط اصلی را دنبال می کند؛ نخست ترسیم پیچیدگی های حمایت های مالی و گردش مالی تروریست ها که نقش آنالیست ها را در جنگ امنیتی آینده ضروری می سازد و دوم ترسیم تروریست بودن تمامی مسلمانان و حمایت مالی گسترده سایر مسلمانان از ایشان تصویرسازی شده است.