امیرعباس ربیعی

معرفی و اخبار مرتبط

امیرعباس ربیعی کارگردان و نویسنده سینما است. او کارگردانی فیلم های کوتاه بعدازظهر و ماه در خانه و همچنین فیلم مستند میتینگ و "ولد" را برعهده داشته است. جدیدترین فیلمی که او کارگردانی و نویسندگی کرده فیلم سینمایی لباس شخصی است.

 

لیست اخبار مرتبط

کل اخبار:49