کارتون پت و مت

به مناسبت برپایی جشنواره فیلم کودک اصفهان

مدیریت«پت و مت»ی سینمای کودک؛ یک گام به پیش، سه گام به پس!

سینماپرس: محمد تقی فهیم/ دقیقا با راه اندازی مجدد سینمایی تحت عنوان کانونی در اواخر دهه ۶۰ همه چیز در مدار دیگری قرار گرفت. مدیران مدعی استراتژیست بودن اما در واقع پت و مت ی این دوره چنان در دایره «خود کشیده» اسیر بودند که نمی دانستند اتفاقا اولین قربانی این جریان سینمایی خودشان خواهند بود.

آواتار*

نگاهی استراتژیک به یک مجموعه کارتونی پرطرفدار

آواتار، منجی شرقی با نگاه غربی!