شش سازمان

سخنی صریح با مسئولان حوزه سینمایی کشور

مبادا بیانیه‌ها و تجمعات ضدصهیونیستی تنها فرصتی برای خودنمایی شود!

سینماپرس: علی اکبر عبدالعلی زاده/ برگزاری تجمعات اعتراض آمیز مردمی و صدور بیانیه ها با هر عنوان ضد صهیونیستی بسیار موثر است، اما جایگاه سیاسی - فرهنگی ایران اسلامی ایجاب می کند نخبگان و هنرمندان با محصول هنری و فرهنگی ، پیام مظلومیت فلسطین ، لبنان ، سوریه و... را به گوش های شنوا ، چشم های بینا و دل های حق طلب دنیا برسانند.