معارفه فرید فرخنده کیش

تأیید خبر«سینماپرس» به فاصله چند ساعت

قائم مقام انجمن سینمای جوان «مدیر عامل» شد/ «فرخنده کیش» حکم گرفت

سینماپرس: خبر سینماپرس با حکم حجت الله ایوبی معاون وزیر، رییس سازمان سینمایی و رییس هیات امنای انجمن سینمای جوانان ایران برای فرید فرخنده کیش به عنوان مدیرعامل جدید انجمن جوانان سینمای ایران تأیید شد.