علی جنتی-فرجی دانا

سخنی دلسوزانه با متولی فرهنگ و هنر

عزل «فرجی دانا»، هشداری جدی برای «علی جنتی»/ بازنگری در امور فرهنگی، تنها راه نجات!

سینماپرس: فرید یکتا / بی شک وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی واقفند تکیه بر برخی جریانات متزلزل شبه روشنفکری و غرب زده موجود در محافل هنری و ادبی کشور که هیچ تعلقی به نظام و حاکمیت و ارزشهای اخلاقی و انقلابی این سرزمین ندارند برای وی و اهداف فرهنگی کشور مضر بوده و تکرار مسیر اقتصادیون و فعالان سیاست خارجی دولت تدبیر و امید در نگاه به مطالبات فرامرزی های غربی بجای نگاه به درون جامعه، یک اشتباه راهبردی در جمهوری اسلامی ایران است.