جواد شمقدری- حجت الله ایوبی

نگاهی واقع بینانه به یکسال عملکرد رئیس سازمان سینمایی

میزان «انصاف» و «صداقت» در دولت اعتدال/ مدیران بعدی «ایوبی» درباره وی چه خواهند گفت؟

سینماپرس: فرید یکتا / رئیس سازمان سینمایی با گذشت یک چهارم از عمر سینمایی دولت امید و اعتدال، بطور مشخص در قیاس با مدیران قبلی چه برنامه جدید و تأثیرگذاری را در جهت تقویت و پیشرفت سینمای ایران ارائه و اجرا نموده است؟ آیا زمان آن نرسیده که با صداقت بیشتری سخن گفت و با نگاهی منصفانه تر به تلاشهای صورت گرفته قبل، فضای واقعی و غیر شعاری واژه «تعامل» و «اعتدال» را فراهم آورد؟