حسین برزیده در مراسم بازگشایی خانه سینما

انتقاد کارگردان «مزارشریف» در مصاحبه با ما‌‌‌‌‌

برزیده: منتقدان مدیریت قبلی سینما نباید امروز برای خود رانت ویژه قائل باشند

سینماپرس: عبدالحسن برزیده گفت: بعضی ها در دوره مدیریت گذشته جزو منتقدان بودند در این دوره انگار طلب خود را از دولت وصول می کنند؛ ین درحالیست که این عده نباید طلبکار باشند و رانت ویژه برای خود قائل باشند.